Флаг України

Педагогічний колектив гімназії нараховує 72 педагоги, із яких вищу кваліфікаційну категорію мають 40 учителів, що становить 56%. Із них: 2 – заслужені вчителі України, 24 – учителі-методисти, 10 – старші вчителі, 12 – відмінники освіти України, 14 – дипломанти конкурсу “Учитель року”.

У гімназії створені та функціонують методичні об’єднання вчителів початкових класів; української мови, української і зарубіжної літератур; історії та правознавства; іноземних мов; математики та інформатики; природничих дисциплін; фізичної культури та предмету “Захист Вітчизни”; художньо-естетичних дисциплін, класних керівників.

Педагогічний колектив гімназії працює над науково-методичною проблемою «Соціально-педагогічні умови процесу соціальної адаптації учнів гімназії в освітньому просторі».

 

Адміністрація гімназії

Admіnіstracіja-gіmnazії

 

Виховний відділ

Vihovnij-vіddіl

 

Методичне об`єднання вчителів початкових класів

Metodichne obdnannja vchitelіv pochatkovih klasіv

 

Методичне об`єднання вчителів математики та інформатики

Metodichne obdnannja vchitelіv matematiki ta іnformatiki

 

Методичне об`єднання вчителів української мови, зарубіжної та української літератур

Metodichne obdnannja vchitelіv ukransko movi zarubіzhno ta ukransko lіteratur

 

Методичне об`єднання вчителів природничих дисциплін

Metodichne obdnannja vchitelіv prirodnichih disciplіn 

 

Методичне об`єднання вчителів іноземних мов

Metodichne obdnannja vchitelіv іnozemnih mov

 

Методичне об`єднання вчителів історії та правознавства

Metodichne obdnannja vchitelіv іstorі ta pravoznavstva

 

Методичне об`єднання вчителів фізичної культури та предмету ''Захист Вітчизни''

 Metodichne obdnannja vchitelіv fіzichno kulturi ta predmetu Zahist Vіtchizni

 

Методичне об'єднання вчителів художньо-естетичного циклу

Metodichne obdnannja vchitelіv hudozhno estitchnogo ciklu

 

Бібліотекарі

Bibliotekari

 

Соціально-психологічна служба

Socіalno psihologіchna sluzhba

 

Педагоги-організатори гімназії

Pedagogi organіzatori gіmnazії