Флаг України

1.

Кошторис на 2018 рік

http://gimnaziya20.ks.ua/publichna-informatsiia/koshtorys-na-2018-rik.html

2.

Статут закладу освіти

http://gimnaziya20.ks.ua/doc/ctatut.pdf

3.

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

http://gimnaziya20.ks.ua/doc/licenziya.pdf

4.

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Гімназія працює за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi

5.

Річний звіт про діяльність закладу освіти

http://gimnaziya20.ks.ua/doc/rzvit.pdf

6.

Правила прийому до закладу освіти

Умови прийому

Прийом учнів до Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені Бориса Лавреньова Херсонської міської ради здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 р. № 367.

Наказ

Лист-роз'яснення

http://gimnaziya20.ks.ua/doc/pravila.pdf

7.

Структура та органи управління закладу освіти

 

8.

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Станом на 1 вересня 2018 року в гімназії здійснюють педагогічну діяльність 65 учителів, соціальний педагог, практичний психолог, 3 педагоги-організатори. Кількість педагогічних працівників становить 100% від потреби.

У розрізі базових предметів укомплектованість педагогічними кадрами виглядає таким чином: 

 Предмет

Кількість учителів, що викладають

предмет

Українська мова і література

5

Зарубіжна література, художня культура

3

Іноземні мови

7

Історія та правознавство

3

Математика, інформатика

11

Фізика

2

Біологія, хімія, основи здоровʼя

5

Географія, природознавство, економіка

2

Трудове навчання

2

Мистецтво

2

Фізична культура

5

Художня культура

1

Початкова школа

17

 

 Кадрове забезпечення 

Учителі вищої категорії

Учителі І категорії

Учителі ІІ категорії

Учителі категорії спеціаліст

Старший учитель

Учитель-методист

52 (80%)

7 (10%)

3 (5%)

3 (5%)

10 (15%)

29 (45%)

 

9.

Наявність вакантних посад

Вакантних посад немає

10.

Порядок і умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

Використовується у разі потреби

11.

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

http://gimnaziya20.ks.ua/doc/2019/op2019.pdf

12.

Перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

http://gimnaziya20.ks.ua/doc/po.pdf

13.

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

  • Вул. Дружби
  • Вул. Портова
  • Вул. Морська
  • Вул. Порт-Елеватор
  • Вул. Петра Калнишевського
  • Вул. Гімназична
  • Пров. сестер Гозадінових

 

14.

Ліцензований обсяг осіб, які можуть навчатися у закладі

Проектна потужність гімназії – 1000 учнів.

15.

Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Станом на 01.09.2018 р. в гімназії навчається 1163 учнів у 41 класі.

16.

Мова (мови) освітнього процесу

Українська

17.

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

http://gimnaziya20.ks.ua/zahalna-informatsiia-pro-zaklad/materialno-tekhnychna-baza.html

18.

Результати моніторингу якості освіти

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів гімназії

за 2015/2016 - 2017/2018 навчальні роки

 

Рівні навчальних досягнень

Навчальний рік

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Усього учнів

1133

1134

1138

Учні з високим рівнем досягнень

17%

16%

14%

Учні з достатнім рівнем досягнень

57%

59%

59%

Учні з середнім рівнем досягнень

26%

25%

27%

Учні з початковим рівнем досягнень

-

-

-

 

19.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

У гімназії створені необхідні умови для навчання учнів з особливими освітніми потребами

20.

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість

З метою реалізації права учнів на отримання платних освітніх послуг, на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності", спільного наказу № 736/902/758 від 23.07.2010 Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України "Про затвердження порядку надання платних послуг державними навчальними закладами", наказу управління освіти Херсонської міської ради від 30.12.2010 року № 577 «Про дотримання вимог чинного законодавства щодо надання додаткових освітніх послуг», наказу Міністерства освіти і науки України від 24 червня 2018 року № 677 «Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних i комунальних закладах загальної середньої освіти» та заяв батьків учнів у 2018/2019 навчальному році в гімназії функціонують групи з надання додаткових освітніх платних послуг. 

 

Назва послуги

Вартість послуги на місць

Група продовженого дня

420 грн.

Додаткові заняття з вивчення англійської мови

300 грн.

Розвиток індивідуальних здібностей

180 грн.

  

21.

Порядок надання та оплати додаткових освітніх та інших послуг

Вартість послуг щорічно розраховується централізованою бухгалтерією управління освіти Херсонської міської ради.

Для підписання договору батьки учнів надають заяву з проханням про зарахування в групу додаткових освітніх платних послуг.

Оплата проводиться до 10 числа щомісяця на розрахунковий рахунок банку.

Банківські реквізити

Банк отримувача: ГУ ДКСУ в Херсонській обл.
Отримувач: Херсонська гімназія № 20
р/р отримувача: 31558282135762 
код отримувача: 02146713
МФО отримувача: 852010
назва послуги: додаткові платні послуги

22.

Режим роботи Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 у 2018-2019 навчальному році

 

23.

Порядок організації пропускного режиму

http://gimnaziya20.ks.ua/doc/poridokp.pdf

24.

Довідка з єдиного реєстру підприємств та організацій України

http://gimnaziya20.ks.ua/doc/dovidka.pdf

25.

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти