Флаг України

1.

Кошторис

Кошторис на 2021 рік.pdf

2.

Статут закладу освіти

http://gimnaziya20.ks.ua/doc/ctatut.pdf

3.

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

http://gimnaziya20.ks.ua/doc/licenziya.pdf

4.

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Гімназія працює за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi

5.

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Звіт про діяльність Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені Бориса Лавреньова Херсонської міської ради у 2020/2021 навчальному році.pdf

Удосконалення матеріально-технічної бази в 2020/2021 н.р.pdf

6.

Правила прийому до закладу освіти

Умови прийому

Прийом учнів до Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені Бориса Лавреньова Херсонської міської ради здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 р. № 367.

Наказ

Лист-роз'яснення

Порядок зарахування та переведення учнів

Інформація щодо зарахування дітей до 1-х класів у 2021 році

Порядок прийому документів для зарахування до 1(5)-х, 6(10)-х класів

Наказ Про зарахування учнів до 1-х класів у 2021/2022

7.

Структура та органи управління закладу освіти

 

8.

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

У 2021/2022 н.р. в гімназії здійснюють педагогічну діяльність 66 учителів, соціальний педагог, практичний психолог, 3 педагоги-організатори. Кількість педагогічних працівників становить 100% від потреби.

У розрізі базових предметів укомплектованість педагогічними кадрами виглядає таким чином:

Предмет

Кількість учителів, що викладають

предмет

Українська мова і література

5

Зарубіжна література

2

Іноземні мови

9

Історія та правознавство

3

Математика, інформатика

9

Фізика

4

Біологія, хімія, основи здоровʼя

5

Географія, природознавство

2

Трудове навчання

2

Мистецтво

2

Фізична культура, Захист Вітчизни

6

Початкова школа

17

Кадрове забезпечення

 

Учителі вищої категорії

Учителі І категорії

Учителі ІІ категорії

Учителі категорії спеціаліст

Старший учитель

Учитель-методист

50 (77%)

4 (6%)

4 (6%)

7 (11%)

15 (23%)

26 (39%)

9.

Наявність вакантних посад

Вакантних посад немає

10.

Порядок і умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

Використовується у разі потреби

11.

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

http://gimnaziya20.ks.ua/doc/2021/09/op2021.pdf

http://gimnaziya20.ks.ua/doc/30/intelekt2021.pdf

12.

Перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Таблиця розподілу навчального часу.pdf

13.

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

  • Вул. Дружби
  • Вул. Портова
  • Вул. Морська
  • Вул. Порт-Елеватор
  • Вул. Петра Калнишевського
  • Вул. Гімназична
  • Пров. сестер Гозадінових

 

14.

Ліцензований обсяг осіб, які можуть навчатися у закладі

Проектна потужність гімназії – 1000 учнів.

15.

Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Станом на 01.09.2021 р. в гімназії навчається 1193 учні у 40 класах.

16.

Мова (мови) освітнього процесу

Українська

17.

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

http://gimnaziya20.ks.ua/zahalna-informatsiia-pro-zaklad/materialno-tekhnychna-baza.html

18.

Результати моніторингу якості освіти


 

19.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

У гімназії створені необхідні умови для навчання учнів з особливими освітніми потребами

20.

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість

З метою реалізації права учнів на отримання платних освітніх послуг, на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності", спільного наказу № 736/902/758 від 23.07.2010 Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України "Про затвердження порядку надання платних послуг державними навчальними закладами", наказу управління освіти Херсонської міської ради від 30.12.2010 року № 577 «Про дотримання вимог чинного законодавства щодо надання додаткових освітніх послуг», наказу Міністерства освіти і науки України від 24 червня 2018 року № 677 «Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних i комунальних закладах загальної середньої освіти» та заяв батьків учнів у 2021/2022 навчальному році в гімназії функціонують групи з надання додаткових освітніх платних послуг.   

  

 Назва послуги

Вартість послуги на місць

Група продовженого дня

610 грн.

Додаткові заняття з вивчення англійської мови

490 грн.

Розкриття індивідуальних здібностей

310 грн.

21.

Порядок надання та оплати додаткових освітніх та інших послуг

Вартість послуг щорічно розраховується централізованою бухгалтерією управління освіти Херсонської міської ради.

Для підписання договору батьки учнів надають заяву з проханням про зарахування в групу додаткових освітніх платних послуг.

Оплата проводиться до 10 числа щомісяця на розрахунковий рахунок банку.

Банківські реквізити
ГУ ДКСУ
м. Київ
р/р UA638201720314251019201035762
код 02146713
назва послуги: додаткові платні послуги.

22.

Режим роботи Херсонської багатопрофільної гімназії № 20

23.

Порядок організації пропускного режиму

http://gimnaziya20.ks.ua/doc/poridokp.pdf

24.

Довідка з єдиного реєстру підприємств та організацій України

http://gimnaziya20.ks.ua/doc/dovidka.pdf

25.

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

26.

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.pdf

27.

Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти та застосування заходів виховного впливу Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти та застосування заходів виховного впливу.pdf

28.

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти.pdf

29.

Відповідальні з питань оприлюднення публічної інформації

30.

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ у Херсонській багатопрофільній гімназії №20 імені Бориса Лавреньова Херсонської міської ради.pdf

31.

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені Бориса Лавреньова Херсонської міської ради.pdf