Флаг України

1.

Кошторис на 2019 рік

Кошторис на 2020 рік.pdf

2.

Статут закладу освіти

http://gimnaziya20.ks.ua/doc/ctatut.pdf

3.

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

http://gimnaziya20.ks.ua/doc/licenziya.pdf

4.

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Гімназія працює за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi

5.

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Звіт про діяльність Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені Бориса Лавреньова Херсонської міської ради у 2019/2020 навчальному році.pdf

6.

Правила прийому до закладу освіти

Умови прийому

Прийом учнів до Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені Бориса Лавреньова Херсонської міської ради здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 р. № 367.

Наказ

Лист-роз'яснення

http://gimnaziya20.ks.ua/doc/pravila.pdf

Інформація щодо зарахування дітей до 1-х класів у 2020 році

Порядок прийому документів для зарахування до 1(5)-х класів

7.

Структура та органи управління закладу освіти

 

8.

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Станом на 1 вересня 2020 року в гімназії здійснюють педагогічну діяльність 65 учителів, соціальний педагог, практичний психолог, 3 педагоги-організатори. Кількість педагогічних працівників становить 100% від потреби.
У розрізі базових предметів укомплектованість педагогічними кадрами виглядає таким чином:

 

Предмет

Кількість учителів, що викладають

предмет

Українська мова і література

5

Зарубіжна література

2

Іноземні мови

9

Історія та правознавство

3

Математика, інформатика

10

Фізика

3

Біологія, хімія, основи здоровʼя

5

Географія, природознавство

2

Трудове навчання

2

Мистецтво

2

Фізична культура, Захист Вітчизни

5

Початкова школа

17

 

Кадрове забезпечення  

Учителі вищої категорії

Учителі І категорії

Учителі ІІ категорії

Учителі категорії спеціаліст

Старший учитель

Учитель-методист

49 (75%)

5 (8%)

7 (11%)

4 (6%)

13 (20%)

27 (42%)

9.

Наявність вакантних посад

Вакантних посад немає

10.

Порядок і умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

Використовується у разі потреби

11.

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

http://gimnaziya20.ks.ua/doc/2020/op2020.pdf

12.

Перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Таблиця розподілу навчального часу.pdf

13.

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

  • Вул. Дружби
  • Вул. Портова
  • Вул. Морська
  • Вул. Порт-Елеватор
  • Вул. Петра Калнишевського
  • Вул. Гімназична
  • Пров. сестер Гозадінових

 

14.

Ліцензований обсяг осіб, які можуть навчатися у закладі

Проектна потужність гімназії – 1000 учнів.

15.

Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Станом на 01.09.2020 р. в гімназії навчається 1211 учнів у 40 класах.

16.

Мова (мови) освітнього процесу

Українська

17.

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

http://gimnaziya20.ks.ua/zahalna-informatsiia-pro-zaklad/materialno-tekhnychna-baza.html

18.

Результати моніторингу якості освіти


 

19.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

У гімназії створені необхідні умови для навчання учнів з особливими освітніми потребами

20.

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість

З метою реалізації права учнів на отримання платних освітніх послуг, на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності", спільного наказу № 736/902/758 від 23.07.2010 Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України "Про затвердження порядку надання платних послуг державними навчальними закладами", наказу управління освіти Херсонської міської ради від 30.12.2010 року № 577 «Про дотримання вимог чинного законодавства щодо надання додаткових освітніх послуг», наказу Міністерства освіти і науки України від 24 червня 2018 року № 677 «Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних i комунальних закладах загальної середньої освіти» та заяв батьків учнів у 2019/2020 навчальному році в гімназії функціонують групи з надання додаткових освітніх платних послуг.  

 Назва послуги

Вартість послуги на місць

Група продовженого дня

550 грн.

Додаткові заняття з вивчення англійської мови

400 грн.

Розкриття індивідуальних здібностей

250 грн.

  

21.

Порядок надання та оплати додаткових освітніх та інших послуг

Вартість послуг щорічно розраховується централізованою бухгалтерією управління освіти Херсонської міської ради.

Для підписання договору батьки учнів надають заяву з проханням про зарахування в групу додаткових освітніх платних послуг.

Оплата проводиться до 10 числа щомісяця на розрахунковий рахунок банку.

 

Банківські реквізити

Банк отримувача: ГУ ДКСУ в Херсонській обл.

Отримувач: Херсонська гімназія № 20

р/р отримувача: UA 188201720314271002201035762

код отримувача: 02146713

МФО отримувача: 852010

назва послуги: додаткові платні послуги

22.

Режим роботи Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 у 2018-2019 навчальному році

23.

Порядок організації пропускного режиму

http://gimnaziya20.ks.ua/doc/poridokp.pdf

24.

Довідка з єдиного реєстру підприємств та організацій України

http://gimnaziya20.ks.ua/doc/dovidka.pdf

25.

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

 

26.

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.pdf

27.

Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти та застосування заходів виховного впливу Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти та застосування заходів виховного впливу.pdf

28.

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти.pdf

29.

Відповідальні з питань оприлюднення публічної інформації