Флаг України

Освітня програма «Управління та екологія водних ресурсів» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на географічному факультеті. По закінченні навчання випускники отримують кваліфікацію фахівця з управління водними ресурсами, фахівця з екології водних ресурсів та консультанта в сфері водного господарства та природно-заповідної справі.
Детальна інформація про освітню програму додається.

Контакти:
www.knu.ua
www.geo.univ.kiev.ua
www.facebook.com/KNUHydrology/

Адреса: м. Київ, пр. Глушкова, 2А, ауд. 515
тел. 044 521-32-29, 067 811-82-60