Флаг України

Олена Заводянна
Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами речення.