Флаг України

Результати вибору
електронних версій оригінал-макетів підручників для 8 класу закладів
загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір підручників (крім
електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних
працівників

Додатково