Флаг України

Як зробити так, щоб діти в школі розуміли важливість досягнень фізиків, хіміків, біологів? Як запалити їхню цікавість до цього, як розвинути компетенції в природничих науках? Саме ці питання обговорювали молоді вчителі під час тренінгу  за темою: «Методика використання дослідження на уроках хімії», який провела досвідчений креативний педагог Кожина Н.М. Із багатьох сучасних освітніх технологій як провідну вчителька обрала дослідницьку і на прикладі фрагментів уроків продемонструвала, що дана технологія дає можливість формувати практично всі ключові компетентності в учнів. Молоді вчителі переконалися в тому, що саме експериментальні дослідження учнів у процесі вивчення хімії є основним засобом виявлення й розвитку в них творчих здібностей і обдарованості, підготовки їх до практичної діяльності.

Учитель біології та хімії Грянко І. А.