Флаг України

Коледж зв’язку та інформатизації
Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!

Коледж є вищим навчальним закладом першого рівня акредитації.

Коледж здійснює прийом:
За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальностями:
123 «Комп’ютерна інженерія»
126 «Інформаційні системи та технології»

На базі 9 та 11 класів за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за такими спеціальностями:
121 «Інженерія програмного забезпечення
122 «Комп’ютерні науки»
172 «Телекомунікації та радіотехніка» (спеціалізації «Телекомунікації», «Радіотехніка»
071 «Облік та оподаткування» 9спеціалізація «Оціночна діяльність»)

Випускники Коледжу мають можливість продовжити навчання в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова для здобуття рівня вищої освіти – магістр.

На базі коледжу функціонує:
- Microsoft IT Academy;
- додатковий курс англійської мови.

Адреса закладу: м. Одеса, Олександрівський проспект, 6
Сайт коледжу http://college.onat.edu.ua
Контактна телефони: 8 (048) 728 – 97 – 78;
728-97-71; 
728 – 97 – 83.