Флаг України

Міністерством освіти і науки затверджено нові методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів перших класів. Це описова модель, що дозволяє оцінювати учнів в умовах компетентнісного навчання. До цього в Україні практики такого оцінювання не було.

Ця модель ґрунтується на формувальному оцінюванні, що дозволяє оцінити насамперед процес навчання, а не результат, а також поступ кожного учня. Зокрема, за запропонованим зразком учителі характеризуватимуть, як активно дитина працювала на уроці, чи була допитливою, чи добре співпрацювала з іншими тощо.

Спостереження за навчальним поступом учнів та оцінювання цього поступу розпочинається з перших днів навчання дитини в школі й триває постійно. Невід’ємною частиною цього процесу є формування здатності дітей самостійно оцінювати власний поступ. Орієнтирами для спостереження та оцінювання є вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів початкової школи. При цьому особливості дитини можуть впливати на темп навчання, внаслідок чого діти можуть досягати вказаних результатів раніше або пізніше від завершення зазначеного циклу чи рівня.

Передбачається, що за результатами формувального оцінювання вчитель може підкорегувати навчальний процес, свою роботу, а також вибудувати індивідуальну освітню траєкторію учня.

«Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний поступ учнів; формувати в дитини впевненість у собі, наголошуючи на її сильних сторонах, а не на помилках, діагностувати досягнення на кожному з етапів навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; підтримувати бажання навчатися та прагнути максимально можливих результатів; запобігати побоюванням помилитися», – зазначено в методичних рекомендаціях.

Тому важливо не порівнювати дітей між собою, а порівнювати те, як дитина працювала раніше і як – протягом періоду, що оцінюється. Тобто наскільки дитина виросла над собою ж.

Відповідно до затверджених методичних рекомендацій, учителі початкових класів використовуватимуть формувальне оцінювання, яке на етапі першого класу повинне включати два обов'язкові компоненти: доброзичливе ставлення до учня як до особи та його зусиль, спрямованих на рішення задачі (навіть якщо ці зусилля не дали позитивного результату).

Облік результатів завершального (підсумкового) оцінювання, яке здійснюється з урахуванням динаміки зростання рівня знань учнів, фіксуватиметься вчителями у свідоцтві досягнень, зразок якого також затверджений МОН (свідоцтво у форматі А4, свідоцтво у форматі А5).

Свідоцтво містить два блоки. Перша частина – особисті досягнення – заповнюється двічі впродовж року. У жовтні – проміжне оцінювання, і в травні – підсумкове оцінювання. Друга частина – предметні компетенції – заповнюється тільки в травні в рамках підсумкового оцінювання.

Учителі даватимуть характеристику предметним компетенціям учня за чотирьохрівневою системою: «має значні успіхи», «демонструє помітний прогрес», «досягає результату за допомогою вчителя», «ще вимагає уваги й допомоги».

Окрім зафіксованих навчальних результатів, що містяться у свідоцтві й за якими здійснюється оцінювання, учитель може додавати свої характеристики, про які бажає проінформувати батьків. Також свідоцтво передбачає поле для розгорнутого коментаря вчителя, який може бути адресований батькам учня для глибшого розуміння розвитку дитини.


Наказ МОН № 924 від 20.08.2018 року «Пpo затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі»